One Day Trip in Maetaeng

“ไหว้พระ 9 หลวงพ่อ”

(1D-JJ005)

Time
Activity
8.30 น.
รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่
9.30 น.
เที่ยวชมความงดงามของวัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจากวัด ชื่อดังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น – หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครง – หลวงพ่อพระพุทธชินราช – หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน – หลวงพ่อพระศรีศากยสิงห์ – หลวงพ่อพระพุทธสีหิงห์ – หลวงพ่อพระนาคปรก – หลวงพ่อพระพุทธจักรพรรดิราช – หลวงพ่อวัดไร่ขิง -หลวงพ่อพระพุทธโสธร เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาโอกาส ที่จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อท่าน ก็มาที่วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกนแห่งนี้ก็ไดก้ราบนมัสการ ครบทุกองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
11.00 น.
สักการะรอยพระบาท ที่วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
14.30 น.
เที่ยวชม แปลงเกษตรม่อนแจ่ม โครงการหลวงหนองหอย
16.30 น.
แวะชมความสวยงามของฟาร์มกล้วยไม้ เสร็จทริป เดินทางกลับถึงที่พักด้วยความสุขใจ
wat-baan-den
wat-baan-den
wat temple
wat temple
wat temple
mon-jam

PRICE : 2  ท่าน

2,500 THB / 1 ท่าน

PRICE : 3-4  ท่าน

1,599 THB / 1 ท่าน

PRICE : 5  ท่านขึ้นไป

1,299 THB / 1 ท่าน

**ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวมในรายการทัวร์
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
2. ค่าโรงแรมที่พัก อาหารเย็น
3. ค่ากาแฟ ขนมเค้ก ของฝาก
4. ค่าตั๋วเครื่องบิน , รถบัส , รถไฟ
5. ค่าธรรมเนียมภาษี