One Day Trip in Maetaeng

เที่ยววัดสุขใจ อนุรักษ์ช้างไทย
จิบชายามบ่าย
เชียงใหม่ + วัดบ้านเด่น + พระธาตุม่อนจอมธรรม

(1D-0004)

Time
Activity
8.00 น.
ออกเดินทางจาก อ.เมือง มุ่งหน้าขึ้นเหนือ อ.แม่แตง
9.00 น.
เดินทางไปวัดดัง อำเภอแม่แตง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี
11.30 น.
แวะสักการะพระธาตุม่อนจอมธรรม พระธาตุเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาตีทัพพม่าแตกกลับไป พระองค์ท่านจึงสร้างพระธาตุไว้เป็นสัญลักษณ์และประกาศเขตพื้นที่เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศไทย
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ Lanna Fusion หรือ อาหารพื้นเมืองประยุกต์ บรรยากาศริมสระว่ายน้ำ ณ ห้องอาหาร Sibsan Cuisine
13.00 น.
กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง กับกิจกรรมป้อนอาหารช้าง กอดช้างอย่างอบอุ่นเหมือนญาติมิตร อาบน้ำให้ช้างอย่างสนุกสนาน ท่ามกลางแม่น้ำป่าเขาลำเนาไพร ธรรมชาติที่งดงาม
15.00 น.
พักผ่อนยด้วยการจิบน้ำชายามบ่ายกับชุดของว่างแบบ High Tea พร้อมสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติของขุนเขาและลำน้ำแม่แตง ให้คุณได้ถ่ายรูปบนสะพานรักนิรันดร์ (สะพานแดง) ซึ่งเป็นวิวต้องห้ามพลาดถ่ายรูป Check in รัวๆ
16.30 น.
ก่อนเดินทางกลับแวะซื้อของฝาก “ไส้อั่วบ้านอิฐ” ที่มีหลากหลายสูตร ให้คุณได้เลือกลิ้มลองหรือซื้อกลับเป็นของฝาก
17.00 น.
เดินทางกลับ อ.เมืองเชียงใหม่
maetaeng-sibsan
maetaeng-sibsan
maetaeng-sibsan
maetaeng-sibsan
maetaeng-sibsan
maetaeng-sibsan

PRICE :

2,500 THB

ต่อ 1 คน (กลุ่มละ 8 คน)