One Day Trip

Unseen เชียงใหม่
ชุมชนจีนมุสลิมบ้านฮ่อ

(1D-US009)

Time
Activity
8.30 น.
นำท่านเข้าสู่ชุมชนบ้านฮ่อ ชมเฮือนหลวงบ้านของ“เจิง้ ชงหลิง” หรือขุนชวงเลียง ทายาทรุ่นที่ 15 ของแม่ทัพเรือเจิ้ง เหอในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เจิ้งเหอเริ่มเดินทางรอบโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1421 และเคยติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา มีผู้เสนอทฤษฎีว่า เจิ้งเหอน่าจะค้นพบทวีปอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส การเดินเรือสำรวจทางทะเลในระยะเวลา 28 ปี กองเรือของเจิ้งเหอออกสำรวจทางทะเลรวม 7 ครั้งเดินทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตร ท่องต่างแดนมากกว่า 37 ประเทศเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1405 (พ.ศ. 1948) ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งราชวงศ์อู่ทอง
10.00 น.
ชมมัสยิดบ้านฮ่อ ต้อนรับท่านด้วยชาจีนและขนมยูนนาน ฟังเรื่องราวของกลุ่มพ่อค้าชาวยูนนานมุสลิมกลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นกลุ่มพ่อค้าทางไกล หรือกองคาราวานม้าต่าง ที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับหัวเมืองในภาคเหนือ นำสินค้าสำคัญเช่น ผ้าไหมและเส้นไหมดิบ ใบชา และเครื่องภาชนะโลหะทองเหลือจากจีนและธิเบต มาขาย ขากลับซื้อ ฝ้ายดิบและเกลือจากประเทศไทยและลาวกลับไปขายในยูนนานของประเทศจีน ต่อมาพ่อค้าชาวยูนนานมุสลิมกลุ่มหนึ่งได้ตัดสินใจตั้งรกรากในเมืองเวียงพิงค์ หรือเชียงใหม่ในปัจจุบัน
11.00 น.
DIY อาหารยูนนานโกเทะ(鍋貼) หรือที่คนไทยรู้จักในชื่อเกี๊ยวซ่า รับประทานอาหารจีนยูนนานฮาลาล ชิมข้าวซอยยูนนานต้นตำหรับข้าวซอยอันมีชื่อเสียงของเมืองเชียงใหม่ เดินเที่ยวชมและสนทนาแลกเปลี่ยน กับชาวบ้านในชุมชน ซึ่งปัจจุบันเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนาน รุ่นที่ 2 และ 3 ที่อยู่ร่วมกันในแบบพหุวัฒนธรรมจีนยูนนานมุสลิมกับคนล้านนาอย่างสมานฉันท์
14.30 น.
บ้านโบราณอายุกว่าร้อยห้าสิบปี สร้างในสมัย รัชกาลที่ 5 โดยพ่อค้าไม้ชาวพม่าคนแรกในไทย ชื่อ หลวงโยนะ การพิจิตร ต่อมาได้ขายเปลี่ยนมือเป็นของชาวจีน และใช้เป็นโรงย้อมผ้า
16.30 น.
Chic & Chil ยามบ่ายกับ High Tea @ ณ นิรันดร์ พร้อมชมทัศนียภาพแม่น้ำปิง เย็นๆนำท่านกลับถึงโรงแรมที่พักด้วยความประทับใจ
1 day travel
1 day travel
1 day travel
1 day travel
1 day travel
1 day travel

PRICE : Group 4 ท่าน

1,999 THB / 1 ท่าน