One Day Trip

เรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง
ชมไร่ชาลุงเดช – เยี่ยมคุ้มเสือแม่ริม

(1D-YA007)

Time
Activity
7.30 น.
รับประทานอาหารที่โรงแรม
8.30 น.
รับลูกทัวร์จากโรงแรม มุ่งสู่ปางช้าง กันตา แอลเลเฟ่นท์ แซงขัวรี่ เขตอำเภอแม่แตง
10.00 น.
ถึงปางช้างแม่แตง เริ่มกิจกรรมแสนสนุกกับช้าง -เรียนรู้วิถีชีวิตช้าง-ป้อนอาหารช้าง-เดินเล่นกับช้าง-ทำยาสมุนไพรป้อนช้าง-อาบน้าให้ช้าง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
ออกเดินทางไปเยี่ยมชมไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นเดียวกับโครงการหลวงม่อนเงาะ เรียกไดว้า่ เป็นไร่ชา ที่เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวนิดหน่อยก็จะไดพบกับไร่ชาที่ สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มีบ้านไม้ตั้งโดดเด่นริมไร่ชา ด้านนหน้าเป็นวิวภูเขา บ้านหลังนี้จะเรียกวา่ เป็นเอกลักษณ์ของไร่ก็ว่า ได้ นอกจากจะแวะชมไร่ชาแล้ว เรายังสามารถ จิบกาแฟ ทานอาหาร หรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศ ชมสายหมอกยามเช้าก็ดีไม่น้อย
15.30 น.
ออกจากไร่ชาลุงเดช มาเยี่ยมชมคุ้มเสือแม่ริม คำว่า “จับเสือมือเปล่า” ไม่ได้มีแค่ในสุภาษิต ยังมี อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ใหท่านได้ใกล้ชิดกับเจ้าแมวยักษ์ ทั้งสัมผัส ทั้งถ่ายรูป ทั้งได้เฝ้ามองเจ้าเสือใช้ชีวิตประจำวันแบบใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว (รายการนี้ยังไม่รวมค่าเข้าชมเสือในกรง)
17.00 น.
นำคณะลูกทัวร์กลับไปยังโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
Lung-Dech-Tea-Farm
Lung-Dech-Tea-Farm
tiger farm maerim

PRICE :

2,500 THB / 1 ท่าน