One Day Trip

” บุกป่า ฝ่าดง”

(1D-YA008)

Time
Activity
7.30 น.
รับประทานอาหารที่โรงแรม
8.30 น.
รับลูกทัวร์จากโรงแรม มุ่งสู่ไร่ชาลุงเดช
10.00 น.
ถึงไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นเดียวกับโครงการหลวงม่อนเงาะ เรียกไดว้า่ เป็นไร่ชา ที่เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวนิดหน่อยก็จะไดพบกับไร่ชาที่ สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มีบ้านไม้ตั้งโดดเด่นริมไร่ชา ด้านนหน้าเป็นวิวภูเขา บ้านหลังนี้จะเรียกวา่ เป็นเอกลักษณ์ของไร่ก็ว่า ได้ นอกจากจะแวะชมไร่ชาแล้ว เรายังสามารถ จิบกาแฟ ทานอาหาร หรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศ ชมสายหมอกยามเช้าก็ดีไม่น้อย
11.30 น.
ออกจากไร่ชาลุงเดช มาทานเข้าเที่ยงที่คุ้มเสือแม่ริม เยี่ยมชมเสือหลากหลายสายพันธ์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ใหท่านได้ใกล้ชิดกับเจ้าแมวยักษ์ ทั้งสัมผัส ทั้งถ่ายรูป ทั้งได้เฝ้ามองเจ้าเสือใช้ชีวิตประจำวันแบบใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว (ราคาค่าชม ขึ้นอยู่กับขนาดของเสือ)
14.30 น.
นำคณะลูกทัวร์เข้าเยี่ยมชม การทำกระดาษจากมูลช้าง (Poo Poo Paper) พร้อมผลิตงาน DIY ของตนเองเป็นที่ระลึก
16.00 น.
ไปชมบรรยากาศม่อนแจ่มยามเย็น ม่อนแจ่ม หรือ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ที่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีลักษณะเป็นพื้นที่บนสันเขา มียอดสูงราว 1,350 เมตร ชื่อม่อนแจ่ม หลาย ๆ คนฟังแล้ว อาจคิดว่ามาจากชื่อของคุณแจ่ม แต่จริง ๆ แล้ว มาจากการโหวตของทีมงานคุณแจ่มจรัส ซึ่งต่างให้ ความเห็นว่า เป็นชื่อที่ฟังไพเราะ ติดหูง่าย สอดรับกับชื่อ “ม่อนล่อง” จุดสูงสุดของอำเภอแม่ริม (1,450 เมตร) ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กัน (มีทางขึ้นเส้นทางเดียวกัน ) นอกจากชมวิวแล้ว เรายังสามารถเล่น รถแข่ง ฟอมูล่าม้ง ตลอดจนจะแวะซื้อของที่ระลึกสนับสนุนสินค้าของชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ติดไม้ ติดมือไปฝากญาติสนิทมิตรสหายก็ยังได้
18.00 น.
นำคณะลูกทัวร์กลับสู่ที่โรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
Lung-Dech-Tea-Farm
Lung-Dech-Tea-Farm
tiger farm maerim
tiger farm maerim
mon-jam
namjai tour

PRICE :

2,500 THB / 1 ท่าน