2 Day 1 Night Trip

ดอยปู่หมื่น
สูงเทียมฟ้า ต้นชาของพ่อ

(2D-UP002)

วันที่ 1

Time
Activity
8.00 น.
ออกเดินทางสู่อำเภอฝาง
10.00 น.
แวะจิบกาแฟระหว่างทาง ชมวิวดอยหลวงอันงดงามของอำเภอเชียงดาว ร้านกาแฟเจียงดารา
12.00 น.
รับประทานอาหาร โกหลัก ชิมชา อินทผลัม
13.30 น.
เดินทางไปโรงงานหลวงที่ 1 เยี่ยมชมสินค้าของโครงการหลวง
15.30 น.
เดินทางสู่ น้ำพุร้อนฝาง อาบน้ำแร่ ผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยน้ำแร่บำบัด
17.00 น.
ถึงที่พัก ณ ภูมณี ลำหู่ โฮม โฮเทล
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร Ahpa Tea Cuisine
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

Time
Activity
6.30 น. – 7.30 น.
รับประทานอาหารเช้า พร้อมเช็คเอ้าท์และฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม
8.00 น.
เดินทางสู่ “ดอยปู่หมื่น” ชมธรรมชาติ ไร่ชา พร้อมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน เยี่ยมชมชาต้นแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ทรงพระราชทานให้แก่หมู่บ้านดอยปู่หมื่น เรียนรู้วิธีทำชาแบบดั้งเดิมของชาวบ้านชนเผ่าลาหู่ การเก็บชา และการนวดชา
12.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยง ข้าวกระบอกไม้ไผ่ เมนูอาหารสไตล์ลาหู่
13.00 น.
เดินทางกลับโรงแรมที่พัก ร่วมทำกิจกรรม D.I.Y การเบลนด์ชา จิบชา ทานอาหารว่าง
15.00 น.
เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่
Doi-pumuen
Doi-pumuen
Doi-pumuen
Doi-pumuen
Doi-pumuen
Doi-pumuen

PRICE : 7 ท่าน ขึ้นไป

2,900 THB / 1 ท่าน