2 Day 1 Night Trip

ช่วยช้าง
จิบชา ลั้นลา ณ ดอยปู่หมื่น

(2D-UP003)

วันที่ 1

Time
Activity
8.00 น.
พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่ อำเภอแม่แตง
9.30 น.
เรียนรู้การดูแลช้าง ที่ Eco Elephant Camp บ้านเมืองกื๊ด เรียนรู้วิถีการดูแลช้าง เรียน “ (แม่) ป้อนอาหารช้าง” “(หมอ) ทำสมุนไพรช้าง” “เรียนรู้อิริยาบถที่บ่งบอก (สุขภาพช้าง)” “เรียนรู้พฤติกรรมช้าง(นิสัยช้าง)” พร้อมเก็บภาพบรรยากาศกับน้องช้างเป็นที่ระลึก จากนั้น เดินทางต่อไปยังเมืองฝาง
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านโกหลัก ด้วยเซ็ท “ข้าวมันไก่” รสชาติเยี่ยม ท่ามกลางบรรยากาศการตกแต่งสวน แบบสไตล์ญี่ปุ่น
15.00 น.
เช็คอิน โรงแรม ภูมณี ลาหู่ โฮม พร้อม Welcome Tea Shake
15.20 น.
รับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ “ ดอยปู่หมื่น’’ (ประมาน 15 นาที)
16.00 น.
นำทุกท่านสู่ น้ำพุร้อนฝาง ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้า
18.00 น.
รับประทานอาหารค่ำ (สไตล์ลาหู่)
20.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2

Time
Activity
8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องโรงแรม
9.00 น.
นำท่าน เดินทาง สู่ ดอยปู่หมื่น สถานที่บนดอยสูง ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ ตำบลแม่สาว อำเภอ แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนของชาวเผ่าลาหู่
9.45 น.
นำท่านชม “ชาต้นแรกของพ่อ” เป็นชาพันธุ์อัสสัมต้นแรก ซึ่งในหลวง ร.9 ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนชาวลาหู่ ณ ดอยปู่หมื่น เพื่อให้ชาวบ้านปลูก ทดแทนการปลูก ฝิ่นในอดีต และ ปัจจุบันสามารถทำได้รายหลักให้แก่ชาวเผ่าลาหู่
10.00 น.
สัมผัสวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของ “ ชนเผ่าลาหู่ ” เรียนรู้วิธี การเก็บชา การนวดใบชา และ การคั่วใบชา
11.00 น.
ลิ้มรสอาหารเที่ยง สไตล์ลาหู่แท้ ๆ จากการทำอาหารโดยใช้กระบอกไม้ไผ่
12.30 น.
การสาธิต การตำ “ ข้าวปุก” หรือ โมจิเมืองไทย ที่โรงแรมภูมณี
13.00 น.
เรียนรู้สรรพคุณ วิธีการชงชา และลิ้มลอง รสชาติของชาต่าง ๆ เสริฟ พร้อมปุกทอดร้อน ๆ จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม D. I. Y. ชา ด้วยตนเอง
14.00 น.
เช็คเอ้าท์ บอกลาเมืองฝาง เดินทางกลับเชียงใหม่
17.00 น.
ถึงเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
Doi-pumuen
Doi-pumuen
Doi-pumuen
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
hotspring-fang
lahu-hilltribe

PRICE : 4 ท่าน ขึ้นไป

3,500 THB / 1 ท่าน