3 Day 2 Night Trip

แม่แตงวันเดียว…เที่ยวไม่หมด
โปรแกรม เชียงใหม่-แม่แตง-เชียงดาว

(3D-JJ001)

วันที่ 1

เชียงใหม่ – ไร่ชาลุงเดช – สเตย์ไวด์ – ล่องแก่งน้้าแม่แตง – บ้านว้าวด้า

Time
Activity
8.00 น.
คณะเดินทางออกจากเมืองเชียงใหม่สู่อำเภอแม่แตง ใช้เวลา 1 ชั่งโมง 30 นาทีโดยประมาณถึงไร่ชาลุงเดช แวะนั่งชิวจิบชา ชมหมอก ฟอกปอด ที่ไร่ชาลุงเดช
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ สเตย์ไวด์ ริมน้ำ จุดที่ลำน้ำแม่แตง ( เมนูเซ็ตโต๊ะ )
14.00 น.
หลังอาหารให้ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับล่องแก่งน้ำแม่แตง ผ่านเกาะแก่งและธรรมชาติอันสวยงามของลำน้ำแม่แตง (เตรียมชุดพร้อมเปียกน้ำ กางเกงขาสั้นมาด้วย)
16.00 น.
เข้าสู่ที่พัก บ้านว้าวด้าโฮมสเตย์ บ้านผาปู่จอม ชุมชนชาวม้งที่อยู่กับป่าแบบพึ่งพากัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
19.00 น.
บริการอาหารเย็น (แบบเซ็ตเมนู) ท่ามกลางวิวภูเขาที่มองเห็นเทือกเขาดอยสุเทพและม่อนแจ่มได้

วันที่ 2

โปรแกรมอาบน้ำช้างที่ฮักช้าง –  หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว – สถูปสมเด็จพระนเรศวร – เชียงดาว

Time
Activity
7.00 น.
บริการอาหารเช้า ข้าวต้มหอมกรุ่น กาแฟ ขนมปัง ไข่ลวก ท่ามกลางสายหมอกยามฝน
8.30 น.
ออกเดินทางสู่บ้านแม่ตะมาน เพื่อทำกิจกรรม ร่วมกับช้างที่ HugChang เรียนรู้วิถีช้าง ทำสมุนไพรให้ช้าง ป้อนอาหารช้าง พาช้างลงอาบน้ าในลำน้ำแม่แตง (มีชุดให้เปลี่ยน) จากนั้นนำท่านพร้อมทั้งเยี่ยมชมบ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาว
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ท่ามกลางธรรมชาติริมลำน้ำแม่แตงที่ร้านสงวนศรี ( แบบเซ็ตเมนู )
13.00 น.
มุ่งสู่อำเภอเชียงดาว แวะเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ วัดถ้ำเชียงดาว จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะสถูปพระนเรศวร ครั้งหนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรม ณ เมืองงายแห่งนี้ก่อนจะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม
16.30 น.
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เชียงดาวกู๊ดวิวรีสอร์ท จุดชมวิวมุมสูงเห็นดอยหลวงเชียงดาวและดอยนาง 360 องศา
19.00 น.
บริการอาหารค่ำ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 3

วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน – คุ้มเสือแม่ริม – กาดต้นพะยอม – วัดพระธาตุดอยคำ – สนามบินเชียงใหม่

Time
Activity
7.00 น.
บริการอาหารเช้าห้องอาหารของรีสอร์ท
8.30 น.
เดินทางกลับสู่อำเภอแม่แตง แวะชมความงามวัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับการโหวตจากชาวต่างชาติเป็นอันดับ หนึ่งว่าเป็นวัดที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ ด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์ โดดเด่นด้วยอุโบสถไม้สักแกะลวดลายอันวิจิตรอ่อนช้อย ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินที่สามารถมองทุ่งนาอันได้ชื่อว่า ทุ่งพันแอกพันเฝือ ในอดีต
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน สไตล์นิวนอมอล ร้านอาหารบ้านสวนชมจัน
13.00 น.
มุ่งสู่อำเภอเชียงดาว แวะเที่ยวชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ วัดถ้ำเชียงดาว จากนั้นนำท่านเดินทางสักการะสถูปพระนเรศวร ครั้งหนึ่งพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาประทับแรม ณ เมืองงายแห่งนี้ก่อนจะกรีฑาทัพต่อไปยังเมืองอังวะของพม่า เป็นเจดีย์ฐาน 8 เหลี่ยม
13.30 น.
นำท่านเดินทางคุ้มเสือแม่ริม ให้ท่านได้สัมผัส เสือพันธ์หายากได้อย่างใกล้ชิด (ยกเว้นเด็ก)
15.00 น.
แวะซื้อของฝาก เช่น น้ำพริกหนุ่ม ใส้อั่ว แคปหมูที่ตลาดต้นพยอม
16.00 น.
นมัสการขอพร องค์พระเจ้าทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำ ขออะไรได้สมใจปรารถนา
18.00 น.
นำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่
Lung-Dech-Tea-Farm
meataeng
hug-chang
wat-chiangdao
wowda-homestay
MAE-TAENG-ELEPHANT-PARK
wat-baan-den
tiger farm maerim
wat-doi-kham

PRICE :

6,900 THB / 1 ท่าน

อัตราค่าบริการรวม
1. ค่ารถตู้ VIP เดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมระบุ
2. ค่าที่พัก 2 คืน ( พักว้าวด้าเต็นท์กระโจม , เชียงดาวกู้ดวิว ห้อง Standard. )
3. ค่าอาหารมื้อ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม ตามโปรแกรม
5. ค่าไกด์ดูแลนำเที่ยวตาม โปรแกรม
6. ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)