30th ANNUAL

BAAN TAWAI WOODEN CARVING and HANDICRAFTS FAIR 2019

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายและวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 30 ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านถวาย 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

BAAN TAWAI FAIR 2020

นายเลิศ ปันใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถึงการเตรียมจัดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 ว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน รวมถึงเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านถวายมากขึ้น โดยในปีนี้มีความพิเศษมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีตัวแทนรัฐบาลจากเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงประชาชนชาวจีนที่มีอาชีพแกะสลัก เดินทางมาร่วมงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ หมู่บ้านถวาย และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในอำเภอหางดง

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย บูธจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมทั้งของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มากกว่า 1,000 ร้านค้า สัมผัสชุมชนหัตถกรรมสร้างสรรค์ ชมวิถีชีวิตสล่าแกะไม้ – ลงรัก ปิดทองไม้แกะสลัก งานหัตถศิลป์ เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอย่างหลากหลาย และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การแสดงศิลปะ การแต่งสีเดินเส้นลายและแกะสลัก ซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการแต่งสีเดินเส้น แต่งลาย นอกจากนี้จะมีศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาร่วมแสดงวันละ 1 ชุด ซึ่งจุดเด่นของงานศิลปหัตถกรรมบ้านถวายในครั้งนี้ จะมีประกวดโครงร่างแกะสลัก การแข่งขันแกะสลักของช่างแกะสลักจากเมืองเจียงชวน สาธารณรัฐประชาชนจีน และช่างแกะสลักบ้านถวาย จากประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการวิ่งบ้านถวายฮาล์ฟมาราธอน 2019 โดยจะมีนักวิ่งกว่า 2,000 คน ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้บ้านถวาย อำเภอหางดง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนมากขึ้น

(ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่)

BAAN TAWAI FAIR 2020
BAAN TAWAI FAIR 2020