วัตถุประสงค์

สภาฯ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของกิจกรรมไว้ดังนี้คือ

1. จัดเป็นโครงการกระตุ้นการตลาดนักท่องเที่ยวในประเทศ ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบแคมเปญส่วนลด แลก แจก แถม ด้วยจุดขาย พักฟรี เที่ยวฟรี มีส่วนลดปังเอาตังค์ยังชีพ หลังชนฝา ต้องการรายได้ก้อนหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งเป็นนอกฤดูการท่องเที่ยว

2. คาดการณ์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มจะควบคุมได้ภายในเดือนมีนาคม 2564 ควบคู่ไปกับการได้รับโอกาสของการฉีดวัคซีนของคนไทย เป็นการกระตุ้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนในประเทศทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในไทย

3. นำกิจกรรมสนับสนุนการฉลองสมโภชน์ ๗๒๕ ปี ในปี 2564 นี้ เปลี่ยนโอกาสวิกฤตสู่โอกาสในขณะที่เชียงใหม่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของคนไทย จาการสำรวจของหลายๆ สื่อ น่าจะเป็นเครื่องมือและกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ

4. นำกิจกรรมสนับสนุนโครงการใหญ่ของรัฐบาล เช่น เราเที่ยวด้วยกัน ที่ยังใช้สิทธิ์ไม่หมดและจะมีการเพิ่มสิทธิ์อีก 1 ล้านสิทธิ์ การสนับสนุนสิทธิ์ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินที่ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ์อีกจำนวนมากกว่าล้านที่นั่ง และสายการบินต่างๆ ก็กำลังออกโปรโมชั่นการขายแบบลดสุดๆ เชื่อว่าเชียงใหม่จะได้รับอานิสงในการนำกิจกรรมนี้ไปร่วมรองรับโอกาสดังกล่าว

ติดต่อเรา :

campaign02