หลักการและเหตุผล

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ มียุทธศาสตร์การตลาดท่องเที่ยวด้วยโครงการ “ชวนล้านคนเที่ยวเชียงใหม่” โดยจะมีกิจกรรมหลายบริบททั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ การปรับวิถีการตลาดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และรองรับหากมีการสิ้นสุดการแพร่ระบาด จากการทำแผนงานรองรับไว้ล่วงหน้าและพร้อมใช้เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือให้ผู้ประกอบเข้าถึงรายได้และลดผลกระทบจากวิกฤตรายได้ให้มากที่สุด

สภาฯ ได้กำหนด กิจกรรมแรกคือ “หนาวนี้ที่เชียงใหม่” กระตุ้นการตลาดและส่งเสริมการขายในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อใช้โอกาสฤดูหนาวเป็นจุดขายที่ดีที่สุดหนึ่งในเมืองไทย แต่เนื่องด้วยเชียงใหม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างล้นหลามโดยเฉพาะวันสุดสัปดาห์นัยว่าปริมาณธุรกิจดีขึ้นมาก จึงเลื่อนกิจกรรมเป็น 15 มกราคม –31 พฤษภาคม 2564 แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบสองเมื่อต้นเดือนธันวาคม 2563 จึงทำให้ต้องเลื่อนออกไปไม่มีกำหนด

จากการประชุมคณะกรรมการสภาฯ (9 สมาคม การท่องเที่ยว) เห็นว่าจากผลการแพร่ระบาดรอบสองของโควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบด้านรายได้อย่างหนักหน่วง มีความต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วนเพราะส่วนใหญ่เป็น ผู้ประกอบเอสเอ็มอีรายเล็กเข้าไม่ถึงการเยียวยา เข้าไม่ถึงแหล่งทุนเสริมสภาพคล่อง ไม่ได้รับการพักชำระหนี้ และขาดช่องทางการตลาด จึงทำให้สภาฯ ต้องนำรูปแบบที่ถูกเลื่อนออกไปนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาด้านโอกาสทางการตลาด จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “ชวนเที่ยว…เยียวยากัน”

ติดต่อเรา :

campaign02