ผู้สนับสนุน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศที่ให้การสนับสนุนช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กิจกรรมเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และชักชวนนักท่องเที่ยวในประเทศจากทุกจังหวัดเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง

campaign02

ติดต่อเรา :

campaign02