1 DAY

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-US009

One Day Trip Unseen เชียงใหม่ ชุมชนจีนมุสลิมบ้านฮ่อ (1D-US009) Time Activity 8.30 น. นำท่านเข้าสู่ชุมชนบ้านฮ่อ ชมเฮือนหลวงบ้านของ“เจิง้ ชงหลิง” หรือขุนชวงเลียง ทายาทรุ่นที่ 15 ของแม่ทัพเรือเจิ้ง เหอในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อแห่งราชวงศ์หมิง เจิ้งเหอเริ่มเดินทางรอบโลกตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1421 และเคยติดต่อกับอาณาจักรอยุธยา มีผู้เสนอทฤษฎีว่า เจิ้งเหอน่าจะค้นพบทวีปอเมริกาก่อนคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส การเดินเรือสำรวจทางทะเลในระยะเวลา 28 ปี กองเรือของเจิ้งเหอออกสำรวจทางทะเลรวม 7 ครั้งเดินทางมากกว่า 50,000 กิโลเมตร ท่องต่างแดนมากกว่า 37 ประเทศเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1405 (พ.ศ. 1948) ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระรามราชาธิราชแห่งราชวงศ์อู่ทอง 10.00 น. ชมมัสยิดบ้านฮ่อ ต้อนรับท่านด้วยชาจีนและขนมยูนนาน ฟังเรื่องราวของกลุ่มพ่อค้าชาวยูนนานมุสลิมกลุ่มแรกๆ ที่อพยพเข้ามาในภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นกลุ่มพ่อค้าทางไกล หรือกองคาราวานม้าต่าง ที่เดินทางมาติดต่อค้าขายกับหัวเมืองในภาคเหนือ นำสินค้าสำคัญเช่น ผ้าไหมและเส้นไหมดิบ …

1 DAY TRAVEL : 1D-US009 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-YA008

One Day Trip ” บุกป่า ฝ่าดง” (1D-YA008) Time Activity 7.30 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม 8.30 น. รับลูกทัวร์จากโรงแรม มุ่งสู่ไร่ชาลุงเดช 10.00 น. ถึงไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นเดียวกับโครงการหลวงม่อนเงาะ เรียกไดว้า่ เป็นไร่ชา ที่เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวนิดหน่อยก็จะไดพบกับไร่ชาที่ สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มีบ้านไม้ตั้งโดดเด่นริมไร่ชา ด้านนหน้าเป็นวิวภูเขา บ้านหลังนี้จะเรียกวา่ เป็นเอกลักษณ์ของไร่ก็ว่า ได้ นอกจากจะแวะชมไร่ชาแล้ว เรายังสามารถ จิบกาแฟ ทานอาหาร หรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศ ชมสายหมอกยามเช้าก็ดีไม่น้อย 11.30 น. ออกจากไร่ชาลุงเดช มาทานเข้าเที่ยงที่คุ้มเสือแม่ริม เยี่ยมชมเสือหลากหลายสายพันธ์ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเชียงใหม่ที่ใหท่านได้ใกล้ชิดกับเจ้าแมวยักษ์ ทั้งสัมผัส ทั้งถ่ายรูป ทั้งได้เฝ้ามองเจ้าเสือใช้ชีวิตประจำวันแบบใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว (ราคาค่าชม ขึ้นอยู่กับขนาดของเสือ) 14.30 น. นำคณะลูกทัวร์เข้าเยี่ยมชม …

1 DAY TRAVEL : 1D-YA008 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-YA007

One Day Trip เรียนรู้วิถีชีวิตของช้าง ชมไร่ชาลุงเดช – เยี่ยมคุ้มเสือแม่ริม (1D-YA007) Time Activity 7.30 น. รับประทานอาหารที่โรงแรม 8.30 น. รับลูกทัวร์จากโรงแรม มุ่งสู่ปางช้าง กันตา แอลเลเฟ่นท์ แซงขัวรี่ เขตอำเภอแม่แตง 10.00 น. ถึงปางช้างแม่แตง เริ่มกิจกรรมแสนสนุกกับช้าง -เรียนรู้วิถีชีวิตช้าง-ป้อนอาหารช้าง-เดินเล่นกับช้าง-ทำยาสมุนไพรป้อนช้าง-อาบน้าให้ช้าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 13.00 น. ออกเดินทางไปเยี่ยมชมไร่ชาลุงเดช ตั้งอยู่ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นเดียวกับโครงการหลวงม่อนเงาะ เรียกไดว้า่ เป็นไร่ชา ที่เดินทางสะดวก ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่ง ผ่านถนนหนทางที่คดเคี้ยวนิดหน่อยก็จะไดพบกับไร่ชาที่ สวยงาม โค้งวนไปตามไหล่เขา มีบ้านไม้ตั้งโดดเด่นริมไร่ชา ด้านนหน้าเป็นวิวภูเขา บ้านหลังนี้จะเรียกวา่ เป็นเอกลักษณ์ของไร่ก็ว่า ได้ นอกจากจะแวะชมไร่ชาแล้ว เรายังสามารถ จิบกาแฟ ทานอาหาร หรือพักค้างคืนสัมผัสบรรยากาศ ชมสายหมอกยามเช้าก็ดีไม่น้อย 15.30 …

1 DAY TRAVEL : 1D-YA007 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ006

One Day Trip “ขี่ช้าง-ล่องแพ” (1D-JJ006) Time Activity 8.00 น. – 8.30 น. รับจากที่พักในตัวเมือง 10.00 น. เยี่ยมชมปางช้างแม่แตง เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ต่างๆ ของ ช้างน่ารักแสน รู้เช่น ช้างวาดรูป ช้างเตะฟุตบอล 11.00 น. กิจกรรมนั่งช้าง ประมาณ 30 นาที , เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และนั่งล้อวัวเทียมเกวียน กลับมาที่แค้มป์ช้าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสงวนศรี 13.30 น. นั่งแพไม้ไผ่ ล่องแม่น้า แตงประมาณ 45 นาที 15.00 น. แวะเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ที่สวยงาม 16.30 น. เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ PRICE : 2  ท่าน …

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ006 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ005

One Day Trip in Maetaeng “ไหว้พระ 9 หลวงพ่อ” (1D-JJ005) Time Activity 8.30 น. รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่ 9.30 น. เที่ยวชมความงดงามของวัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจากวัด ชื่อดังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น – หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครง – หลวงพ่อพระพุทธชินราช – หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน – หลวงพ่อพระศรีศากยสิงห์ – หลวงพ่อพระพุทธสีหิงห์ – หลวงพ่อพระนาคปรก – หลวงพ่อพระพุทธจักรพรรดิราช – หลวงพ่อวัดไร่ขิง -หลวงพ่อพระพุทธโสธร เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาโอกาส ที่จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อท่าน ก็มาที่วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกนแห่งนี้ก็ไดก้ราบนมัสการ ครบทุกองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 11.00 น. สักการะรอยพระบาท ที่วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน …

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ005 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-SS004

One Day Trip in Maetaeng เที่ยววัดสุขใจ อนุรักษ์ช้างไทย จิบชายามบ่าย เชียงใหม่ + วัดบ้านเด่น + พระธาตุม่อนจอมธรรม (1D-0004) Time Activity 8.00 น. ออกเดินทางจาก อ.เมือง มุ่งหน้าขึ้นเหนือ อ.แม่แตง 9.00 น. เดินทางไปวัดดัง อำเภอแม่แตง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี 11.30 น. แวะสักการะพระธาตุม่อนจอมธรรม พระธาตุเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาตีทัพพม่าแตกกลับไป พระองค์ท่านจึงสร้างพระธาตุไว้เป็นสัญลักษณ์และประกาศเขตพื้นที่เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศไทย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ Lanna Fusion หรือ อาหารพื้นเมืองประยุกต์ บรรยากาศริมสระว่ายน้ำ ณ ห้องอาหาร Sibsan Cuisine 13.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง กับกิจกรรมป้อนอาหารช้าง กอดช้างอย่างอบอุ่นเหมือนญาติมิตร อาบน้ำให้ช้างอย่างสนุกสนาน …

1 DAY TRAVEL : 1D-SS004 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ003

1 DAY TRAVEL ทัวร์ 9 วัดมงคล (1D-0003) Time Activity 8.00 น. – 8.15 น. เจอกันบริเวณจุดนัดพบ เพื่อเตรียมตัวออกเดินทาง 8.20 น. เดินทางไปสักการะที่วัดไชยมงคล ทำบุญ ปล่อยสัตว์ 9.40 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเชียงมั่น ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ 10.20 น. เดินทางไปสักการะที่วัดดวงดี เพื่อให้เป็นสิริมงคล สมชื่อ 11.00 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวง ที่มีเสาหลักเมืองตั้งอยู่ และมีรูปเจดีย์ที่ไม่เหมือนใคร 11.50 น. เดินทางไปไหว้พระที่วัดผ้าขาว 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม (บุฟเฟ่ต์) 14.00 น. เดินทางไปสักการะที่วัดเจ็ดยอด 15.00 น. เดินทางกลับมาที่วัดในเมือง เพื่อขจัดภัยอันตรายที่วัดดับภัย 15.30 น. เดินทางไปสักการะที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ003 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ002

1 DAY TRAVEL โปรแกรม 1 วัน โปรแกรมที่ 2 (1D-0002) Time Activity 7.30 น. ออกเดินทางจากโรงแรมไปยัง น้ำพุร้อน สันกำแพง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที 9.30 น. ชมหมู่บ้านแม่กำปอง แวะพักผ่อน สำผัสธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่สงบ 12.00 น. รับประทานหาอารกลางวันตามอัธยาศัยในหมู่บ้าน 13.00 น. ออกเดินทางไปชมหมู่บ้านหัตถกรรมบ่อสร้าง เช่น การทำร่มของคนภาคเหนือ การทำเครื่องประดับ และรองเท้าหนัง 17.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่คุ้มขันโตกล้านนา PRICE : 1,499 THB ต่อ 1 คน เรื่องราคา และสถานที่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม สามารถปรึกษากับหัวหน้าทัวร์ได้ *** ราคาดังกล่าวรวมค่ำรถและค่ำโรงแรม …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ002 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ001

1 DAY TRAVEL โปรแกรม 1 วัน โปรแกรมที่ 1 (1D-NJ001) Time Activity 7.30 น. รับแขกที่โรงแรม เดินทำงไปสักกำระพระเจ้ำทันใจ วัดพระธำตุดอยคำ 9.00 น. เดินทำงไปสักกำระวัดพระธำตุดอยสุเทพ 11.30 น. ออกเดินทางสู่เส้นทางแม่ริม 12.30 น. แวะชมสวนกล้วยไม้และ รับประทำนอาหารกลางวันภายในบริเวณสวนกล้วยไม้ 13.30 น. เที่ยวชมสวนสิริกิต, ทางเดินบนยอดไม้, กลุ่มอาคารเรือนกระจก 15.00 น. แวะนั่งชิลลร้านกำแฟ และเล่นโลเลอร์ โคชที่ pongyang zipline & jungle coaster (ไม่เสียค่าเข้า ลูกค้าจ่ายค่าเครื่องเล่นเอง) 16.00 น. ขึ้นไปจุดชมวิวม่อนแจ่ม, เล่นรถไม้ชาวเขา 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นคุ้มขันโตกสไตล์ล้านนา PRICE : 1,499 THB ต่อ …

1 DAY TRAVEL : 1D-NJ001 Read More »