3 day travel

3 DAYS 2 NIGHT TRAVEL : 3D-JJ001

3 Day 2 Night Trip แม่แตงวันเดียว…เที่ยวไม่หมด โปรแกรม เชียงใหม่-แม่แตง-เชียงดาว (3D-JJ001) วันที่ 1 เชียงใหม่ – ไร่ชาลุงเดช – สเตย์ไวด์ – ล่องแก่งน้้าแม่แตง – บ้านว้าวด้า Time Activity 8.00 น. คณะเดินทางออกจากเมืองเชียงใหม่สู่อำเภอแม่แตง ใช้เวลา 1 ชั่งโมง 30 นาทีโดยประมาณถึงไร่ชาลุงเดช แวะนั่งชิวจิบชา ชมหมอก ฟอกปอด ที่ไร่ชาลุงเดช 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ สเตย์ไวด์ ริมน้ำ จุดที่ลำน้ำแม่แตง ( เมนูเซ็ตโต๊ะ ) 14.00 น. หลังอาหารให้ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับล่องแก่งน้ำแม่แตง ผ่านเกาะแก่งและธรรมชาติอันสวยงามของลำน้ำแม่แตง (เตรียมชุดพร้อมเปียกน้ำ กางเกงขาสั้นมาด้วย) 16.00 น. เข้าสู่ที่พัก บ้านว้าวด้าโฮมสเตย์ …

3 DAYS 2 NIGHT TRAVEL : 3D-JJ001 Read More »