งานมหกรรม "CHIANGMAI AIR SHOW 2020" ครั้งที่ 1

CHIANG MAI AIR SHOW

รัฐ-เอกชนเชียงใหม่จัด AIRSHOW 2020 ดันฮับการบินทั่วไป-หนุนท่องเที่ยวอากาศยาน

ภาครัฐ-เอกชนเชียงใหม่ผนึกจัดงาน Chiang Mai International AIRSHOW 2020 การแสดงอากาศยานขนาดเล็กครั้งแรกในภูมิภาค ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบินทั่วไป (General Aviation) สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ ต่อยอดการเป็นแหล่งประกอบและซ่อมบำรุงอากาศยานขนาดเล็ก คาดนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชมงานมากกว่า 30,000 คน เม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท

Chiang Mai International AIRSHOW 2020 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ณ สนามบินเชียงใหม่ แอร์สปอร์ต อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของพื้นที่ด้านการบินและอากาศยาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านธุรกิจการบิน บุคคลที่เกี่ยวข้องในการการเตรียมความพร้อมในการยกระดับกิจกรรมแสดงอากาศยานในระดับนานาชาติในระดับที่ใหญ่ขึ้นอนาคต

โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วันจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ การ Fly in จากสถาบันการบินต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการตอบรับมาแล้วมากกว่า 30 ลำ การบินประเภทร่มบิน , พาราเพลน Aero Chute , การแสดงบอลลูน รวมทั้งหมดแล้วมากกว่า 70-80 อากาศยาน โดยจะมีการแสดงการบินเครื่องบินเล็ก การสาธิตเครื่องบินบังคับวิทยุ แบบไฮเทคโนโลยี การบินบอลลูน ทไวไลท์ ที่สีสันความสวยงามช่วงค่ำ รวมถึงในพื้นที่จัดงานจะมีการจัดนิทรรศการด้านการบินจากสายการบินต่าง ๆ การจัด Workshop ให้ความรู้ด้านการบิน การออกบูธแสดงสินค้า OTOP ของอำเภอสันกำแพง มากกว่า 100 บูธเป็นต้น