จับมือร่วมเซ็น MOU พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่ริม

news

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น ณห้องราชาวดี โรงแรมโฟร์ซีซั่น รีสอร์ท เชียงใหม่
สทท.ชม&สทช.จับมือชมรมท่องเที่ยวแม่ริม ลงนามความตกลงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่ริมร่วมกัน โดยมีหน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามความตกลงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอแม่ริม

news
news
news

โดยมีวัตถุประสงค์
1.เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอำเภอแม่ริมสู่จุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ที่ได้รับความนิยมในระดับประเทศและนานาชาติ สู่ระดับเอเชียและระดับโลก
2. เป็นจุดหมายปลายทางที่ท่องเที่ยวได้ตลอดปี โดยบูรณาการด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์การเสริมสร้างกิจกรรม เทศกาลท่องเที่ยวสู่ปฏิทินท่องเที่ยวประจำปี ต่อยอดจุดเด่นเสริมจุดขาย สร้างรายได้ ให้ชุมชน ความร่วมมือและการสนับสนุนทางภาครัฐและเอกชน
3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานการณ์ดำเนินงานของชมรมฯ สู่การจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบสมาคมท่องเที่ยวมาตรฐาน
โดย พิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีนายวสันต์ เดชะกัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต. ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคุณส่องใส มังคลาด ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวอำเภอแม่ริม ร่วมเซ็น MOU ซึ่งมี ผู้บริหารจากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุม และ นิทรรศการ สสปน./ เทศบาลตำบลแม่แรม/ อบต.ตำบลโป่งแยง และผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้ branding พฤกษาโอบดอย ร้อยแหล่งท่องเที่ยว Jungle Valley of JOY ในภารกิจ เชิงบูรณาการด้านการจัดทำฐานข้อมูล/ด้านการสร้างเครื่องมือประชาสัมพันธ์/ ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านการบูรณาการทั่วไป เพื่อให้อำเภอแม่ริม เป็น อำเภอนำร่อง Maerim Model สู่การพัฒนา ด้านการท่องเที่ยวอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ในอนาคตต่อไป
ที่มา : ทีมข่าว VisitChiangMai.co