เข้าพรรษาคึกคัก-เนืองแน่นลานครูบาฯ

news

บรรยากาศนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ที่แห่ไปกราบสักการะบูชาอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ที่เชิงดอยทางขึ้นสู่วัดบรมธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 65 ที่ผ่านมา เนื่องในเทศกาลอาสาหบูชา/เข้าพรรษา วันศีลหลวง-วันพระใหญ่ประจำปีของชาวพุทธศาสนา ที่มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ซึ่งใน ช่วงเวลานี้คาดว่าเชียงใหม่จะเป็นเป้าหมายในการเดินทางมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งในภูมิภาคและจากต่างจังหวัดทั่วประเทศ สร้างรายได้ กระจายไปในธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆเช่นโรงแรมที่พักรถเช่าร้านอาหารรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่อง ต่างๆ ทั่วเชียงใหม่