โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสถนา (วัด) ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED

NEWS

โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสถนา (วัด) ด้วยการติดตั้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED
วัน อังคาร ที่ 12 ตุลาคม 2564 พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ รองประธานสภาฯ/นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว, นายมานพ แซ่เจีย รองประธานสภาฯ/นายกสมาคมมัคคุเทศก์ , นายจิรกร สุวงศ์ เลขาธิการสภาฯ และนายกำจร สายวงศ์อิน เข้าร่วมการประชุม โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสถนา (วัด) ด้วยการติดตั้ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง LED โดยมี 7 วัด เป็นวัดนำร่อง ได้แก่ วัดทุงยู / วัดชัยพระเกียรติ / วัดศรีเกิด / วัดพันเตา / วัดสำเภา / วัดหมื่นล้าน / วัดพันอ้น