HEAD NEWS

เชิญเที่ยวงาน วิถีพื้นถิ่นและเทศกาลดอกไม้ Folk and Flower Festival 2022

news-15-11-2022

สมาคมการบินภาคเหนือ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเชิญเที่ยวงาน วิถีพื้นถิ่นและเทศกาลดอกไม้ Folk and Flower Festival 2022 @บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
เปิดงานวันที่ 19 พฤศจิกายน ศกนี้ จนถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566
ในงานมีกิจกรรมการท่องเที่ยวมากมายหลากหลาย ช็อป ชิม ชม ทั้งสวนดอกไม้ อากาศยาน เครื่องบินเล็กเครื่องร่อนพาโดรามา บอลลูน ผลิตภัณฑ์ชุมชน สัมผัส ประเพณีวัฒนธรรม หนาวนี้มาเที่ยวกันที่เชียงใหม่

กำหนดการ
โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “ วิถีพื้นถิ่นและเทศกาลดอกไม้@บวกค้าง สันกำแพง 2022”

news-15-11-2022

กำหนดการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism)

กำหนดการสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน (Aviation Tourism)

กิจกรรมบอลลูน ในงาน Folk and Flower Festival @Buakkhang Sankamphaeng 2022

เบอร์โทรติดต่อ :  093-692-9638, 061-542-6256,
081-960-8377