ท่องเที่ยวหางดงแข็งขัน ร่วมจับมือเดินหน้าสู่สมาคม การค้าและการท่องเที่ยว

news

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00น ณ ร้านจังเกิ้ลเดอคาเฟ่ บ้านถวาย ทางผู้ประกอบการแถวหน้าของอำเภอหางดง ประกอบด้วย ตัวแทน พื้นที่นำร่อง ท่องเที่ยวอำเภอหางดง ตำบลขุนคง ตำบลบ้านปง ตำบลหนองควาย ตำบลน้ำแพร่ และตำบลบ้านแหวน ได้แก่ Jungle Adventure Park ชุมชนวัดต้นเกว๋น ผู้ประกอบการบ้านถวาย ชุมชน เครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุง ผู้บริหาร แกรนแคนยอน Owner กาดฝรั่ง เจ้าของภราดรกรีนปาร์ค เป็นต้น

ส่วนราชการประกอบด้วย ท่านปลัดอาวุโส ท่านปลัดฝ่ายปกครอง ท่าน พัฒนาการอำเภอ ท่านปศุสัตว์อำเภอ และมีท่านอำเภอหางดง นายสมศักดิ์ คุณาคำ เป็นประธานในที่ประชุม

ในที่ประชุม มีการหารือ เรื่องการค้าและการท่องเที่ยว การปรับตัวของผู้ประกอบการในการเปิดเมือง และ วางแผน การท่องเที่ยวของอำเภอ ในอนาคต เรื่องต่อยอดจากการจัดสภากาแฟอำเภอหางดง สู่การรวมกลุ่ม จัดตั้ง “สมาคมการท่องเที่ยว การค้า และบริการ อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่ “

ที่ประชุม ได้มติมอบความไว้วางใจให้ นายกำจร สายวงศ์อินทร์ เป็นนายกฯก่อตั้งสมาคม เดินหน้าจดทะเบียนนิติบุคคล ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี 64

เพื่อพัฒนา การค้า การท่องเที่ยว และการบริการ ของอำเภอ ให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ แก้ไขข้อขัดข้องในการประกอบธุรกิจ ของสมาชิก ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ทั้งนั้น จะมีการเปิดรับธุรกิจสถานประกอบการต่างๆ ทั้งที่พัก ร้านกาแฟร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว บริษัททัวร์ รถเช่า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่างๆ เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป
Report by: VisitChiangMai.co