HEAD NEWS

Wow !! หนังสั้น: ภาพยนตร์ท้องถิ่น ที่สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่

news-26-09-2022

ในฉากได้นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงสินค้าชุมชน และอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่ อาทิ ดอยสุเทพ-ดอยคำ วัดต้นเกว๋น บ้านทิพย์มณี BMA บ้านถวาย อ่างแก้ว ป่าสะเมิง เป็นต้น
1 ในโครงการเมืองไมซ์ใหม่ ที่ TCEB และสมาคม TECNA สร้างสรรค์และผลิตหนังสั้น โดยทีม FILMFARM