HEAD NEWS

เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย ครั้งที่ 32

news-28-12-2022

สัมผัสชุมชนหัตถกรรมไม้แกะสลัก งานหัตถศิลป์ ของตกแต่งบ้าน
“ดินแดนหัตถศิลป์ ถิ่นหัตถกรรมล้านนา เสน่ห์ภูมิปัญญา สล่าบ้านถวาย”

แล้วพบกัน 29 ธันวาคม2565 – 2 มกราคม 2566

ณ หมู่บ้านถวาย หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย
ตำบลขุนคง อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 17.30 น.

google Maps : https://goo.gl/maps/DK6nB8FYEUVwZpCg7

พบกับกิจกรรมมากมายในงาน 
ชมวิถีชีวิตชุมชนบ้านถวาย ศาลาเก้าห้องที่มีศิลปะภาพฝาผนังทำด้วยไม้แกะสลัก
ชิมอาหารพื้นบ้าน
ช็อปสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือ ของตกแต่งบ้านครบวงจร
กาดหมั่วคัวฮอม ข่วงวัฒนธรรมหัตถกรรม
การแข่งขั้นปั้นลายสมุก / การสาธิตแกะสลักไม้
นิทรรศการศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา (หัตถกรรม 8 สาขา) และนิทรรศการสินค้า OTOP
จำหน่ายสินค้าหัตถกรรมและของตกแต่งบ้าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
อบต.ขุนคง 053-022995-7
WWW.KHUNKHONG.GO.TH