สภาอุตสาหกรรม​ท่องเที่ยวจังหวั​ดเชียงใหม่​ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ อำเภอหางดง

news

สภาอุตสาหกรรม​ท่องเที่ยวจังหวั​ดเชียงใหม่​ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟอำเภอหางดง​ ณ​ สวนกุหลาบห้วยผักไผ่ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ต.บ้านปง อ.หางดง ชม. เมื่อวันที่ 27 กย. 64 ที่ผ่านมา

โดยท่านนายอำเภอ สมศักดิ์ คณาคำ เป็นผู้เปิดงาน งานสภากาแฟอำเภอหางดง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดสภากาแฟ ระดับอำเภอครั้งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ครั่งนี้มีประเด็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ เตรียมความพร้อมให้กับพื้นที่และทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดเมืองท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ รับนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงโครงการเปิดเมืองต้อนรับชาวต่างประเทศ CHARMING Chiang Mai

โดยเบื้องต้น มีพื้นที่เป้าหมาย ที่จะ นำร่องก่อนคือตำบลบ้านปง ตำบลน้ำแพร่ ตำบลหนองควายและตำบลขุนคง ทั้งนี้สถานที่ท่องเที่ยว เช่น สวนสัตว์กลางคืนไนท์ซาฟารี สวนราชพฤกษ์ วัดต้นเกว๋น บ้านถวาย แกรนด์แคนยอน ฯลฯ รวมถึงโรงแรมที่พัก รีสอร์ท ร้านกาแฟ ร้านอาหาร รถเช่า ต่างตื่นตัวพร้อมรับการเปิดเมือง อย่างเต็มที่์

ในที่ประชุมจะขับเคลื่อนสถานประกอบการให้รับได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA Plus เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เกิดความมั่นใจในการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหางดง และจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

VisitChiangMai ทีม + PRสทท.ชม. รายงาน