สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ผปก.ท่องเที่ยวอำเภอแม่วาง

news

แม่วิน แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ขี่ช้าง เลี้ยงช้าง ล่องแพ แหล่งดอกซากุระ-พญาเสือโคร่ง ตื่นตัวจองคิวร่วมโครงการชาร์มมิ่งเชียงใหม่ SHA/ SHA Plus

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ผปก.ท่องเที่ยวอำเภอแม่วาง โดยมีท่านนายอำเภอแม่วาง เป็นประธาน เพื่อให้ข้อมูล รายละเอียดเรื่องการเปิดเมืองท่องเที่ยว Blue Zone ในโครงการ CHARMING Chiang Mai เมื่อวันที่ 25 ก.ย.64 ณ. ที่ทำการ อบต.แม่วิน อำเภอแม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยผู้ประกอบการตื่นตัว พร้อมเตรียมพื้นที่ และเสนอเรื่อง เข้าสู่จังหวัดต่อไป
ทั้งนี้ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว อำเภอแม่วาง อย่างเต็มที่