พัลลภ แซ่จิว - สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว นำทีมสภาฯท่องเที่ยวเชียงใหม่ ต้อนรับท่านผู้ว่า ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านใหม่

news

พัลลภ-สราวุฒิ ประธานและที่ปรึกษา นำทีมสภาฯท่องเที่ยวเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับท่านผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คนใหม่ แทนท่านเดิมที่เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสาขาจังหวัดเชียงใหม่ ตามพรบ.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีท่านประธานสภาฯท่องเที่ยว ท่านพัลลภ แซ่จิว ท่านประธานที่ปรึกษาสภาฯท่องเที่ยวชม. คณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ประจำภาคเหนือ 17 จังหวัด ท่านสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว และสมาชิก ทั้ง 9 สมาคมด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1 สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพล.ต.ต.ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคม 2 สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ คุณมานพ แซ่เจีย นายกสมาคม 3 สมาคมผู้ประกอบธุรกิจสินค้าหัตถกรรมบ้านถวาย คุณวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคม 4 สมาคมไทยล้านนาสปา คุณวัชรพงค์ กลิ่นปราณีต นายกสมาคม 5 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง คุณกมลพรรณ ตานุ ผู้แทนสมาคม 6 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2015 คุณอนันต์ธร โหจินดารัตน์ นายกสมาคม 7 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ 8 สมาคมท่องเที่ยวฮาลาล คุณกรกช โขนงนุช นายกสมาคม 9 สมาคมการบินภาคเหนือ คุณดำรงค์ องอาจ นายกสมาคม และคณะกรรมการอีกหลายท่าน เข้าร่วม แสดงความยินดีมอบของที่ระลึก กับท่านผู้ว่าฯท่านใหม่

ซึ่งท่านผู้ว่าประจญ ปรัชญ์สกุล ได้ให้โอวาท และพร้อมที่จะทำงาน แก้ไขปัญหา ส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดเมืองรับท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ChiangMai​Sandbox // CHARMING ChiangMai เพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สถานการณ์โควิด19 พร้อมกับการ บริหารงานด้านต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป