สทท.เชียงใหม่ แตะมือการรถไฟแห่งประเทศไทย Boost ท่องเที่ยว เมืองเชียงใหม่

NEWS

เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ไนท์ซาฟารี เชียงใหม่

ทีมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดยนายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสภาฯและ นายกสมาคม ด้านการท่องเที่ยว จ. เชียงใหม่ ประกอบด้วย
สมาคม MICE & Organizer ภาคเหนือ (ม่วน) สมาคมฯบ้านถวาย สมาคมท่องเที่ยวฮาลาล สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวแม่แตง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมไทยล้านนาสปา กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และกฎบัตรเชียงใหม่ เข้าพบ ท่านนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หารือประเด็น “ผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง” และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในแคมเปญ Visit Chiang Mai : I Miss You

NEWS
NEWS

รวมถึงประเด็นการท่องเที่ยว Tri-Cities Airport เพื่อเชื่อมโยงสนามบินลำปาง เชียงใหม่และเชียงราย อาทิ
1) เร่งทำการตลาดส่งเสริมนักท่องเที่ยวไทย เดินทางท่องเที่ยวโดยรถไฟสายเหนือ
2)รถไฟขบวนหรูพิเศษ Lanna Express เชื่อมโยง เชียงใหม่ -ลำพูน-ลำปาง ตกแต่งด้วยงาน Craft เน้นอัตลักษณ์ลานนา
3) พิพิธภัณฑ์รถไฟ และ ศูนย์การเรียนรู้วิศวะกรรมหัวจักรรถไฟ (ท่านสนใจ เนื่องด้วย ท่านนิรุต เป็นชาวเหนือ “ลำปาง”)
4) ทำการตลาด ร่วมกับไนท์ซาฟารี
5) มีโบกี้ บริการ นวด / สปา บนรถไฟ ครัวอาหารเหนือและ คาเฟ่ชา กาแฟ จากเชียงใหม่บนรถไฟ

source:VisitChiangMai NEWS