พัลลภ แซ่จิว นั่งประธานสภาฯท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมัย 2 อย่างเอกฉันท์

news

พัลลภ แซ่จิว นั่งประธานสภาฯท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมัย 2 อย่างเอกฉันท์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีการสรรหาประธานสทท.ชม โดย 10 สมาคม ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการสรรหาจากสภาฯใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์นำเสนอ นายพัลลภ แซ่จิว ผ่านการสรรหาเป็น ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วาระ 2565-2566 ซึ่งจะมีการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต่อไป

ฝ่าย PR สทท.ชม & VisitchiangMai รายงาน