JJ travel

3 day travel

3 DAYS 2 NIGHT TRAVEL : 3D-JJ001

3 Day 2 Night Trip แม่แตงวันเดียว…เที่ยวไม่หมด โปรแกรม เชียงใหม่-แม่แตง-เชียงดาว (3D-JJ001) วันที่ 1 เชียงใหม่ – ไร่ชาลุงเดช – สเตย์ไวด์ – ล่องแก่งน้้าแม่แตง – บ้านว้าวด้า Time Activity 8.00 น. คณะเดินทางออกจากเมืองเชียงใหม่สู่อำเภอแม่แตง ใช้เวลา 1 ชั่งโมง 30 นาทีโดยประมาณถึงไร่ชาลุงเดช แวะนั่งชิวจิบชา ชมหมอก ฟอกปอด ที่ไร่ชาลุงเดช 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ สเตย์ไวด์ ริมน้ำ จุดที่ลำน้ำแม่แตง ( เมนูเซ็ตโต๊ะ ) 14.00 น. หลังอาหารให้ท่านได้เปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับล่องแก่งน้ำแม่แตง ผ่านเกาะแก่งและธรรมชาติอันสวยงามของลำน้ำแม่แตง (เตรียมชุดพร้อมเปียกน้ำ กางเกงขาสั้นมาด้วย) 16.00 น. เข้าสู่ที่พัก บ้านว้าวด้าโฮมสเตย์ …

3 DAYS 2 NIGHT TRAVEL : 3D-JJ001 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ006

One Day Trip “ขี่ช้าง-ล่องแพ” (1D-JJ006) Time Activity 8.00 น. – 8.30 น. รับจากที่พักในตัวเมือง 10.00 น. เยี่ยมชมปางช้างแม่แตง เพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ต่างๆ ของ ช้างน่ารักแสน รู้เช่น ช้างวาดรูป ช้างเตะฟุตบอล 11.00 น. กิจกรรมนั่งช้าง ประมาณ 30 นาที , เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขาเผ่าลีซอ และนั่งล้อวัวเทียมเกวียน กลับมาที่แค้มป์ช้าง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ร้านสงวนศรี 13.30 น. นั่งแพไม้ไผ่ ล่องแม่น้า แตงประมาณ 45 นาที 15.00 น. แวะเที่ยวชม ฟาร์มกล้วยไม้ที่สวยงาม 16.30 น. เดินทางกลับที่พักโดยสวัสดิภาพ PRICE : 2  ท่าน …

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ006 Read More »

1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ005

One Day Trip in Maetaeng “ไหว้พระ 9 หลวงพ่อ” (1D-JJ005) Time Activity 8.30 น. รับจากที่พัก ภายในตัวเมือง เชียงใหม่ 9.30 น. เที่ยวชมความงดงามของวัดบ้านเด่น อำเภอแม่แตง เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงจากวัด ชื่อดังทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น – หลวงพ่อทอง วัดเขาตะเครง – หลวงพ่อพระพุทธชินราช – หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน – หลวงพ่อพระศรีศากยสิงห์ – หลวงพ่อพระพุทธสีหิงห์ – หลวงพ่อพระนาคปรก – หลวงพ่อพระพุทธจักรพรรดิราช – หลวงพ่อวัดไร่ขิง -หลวงพ่อพระพุทธโสธร เรียกได้ว่าใครที่กำลังมองหาโอกาส ที่จะไปกราบนมัสการหลวงพ่อท่าน ก็มาที่วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกนแห่งนี้ก็ไดก้ราบนมัสการ ครบทุกองค์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต 11.00 น. สักการะรอยพระบาท ที่วัดพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน …

1 DAY TRAVEL : 1D-JJ005 Read More »