1 day travel

1 DAY TRAVEL : 1D-SS004

One Day Trip in Maetaeng เที่ยววัดสุขใจ อนุรักษ์ช้างไทย จิบชายามบ่าย เชียงใหม่ + วัดบ้านเด่น + พระธาตุม่อนจอมธรรม (1D-0004) Time Activity 8.00 น. ออกเดินทางจาก อ.เมือง มุ่งหน้าขึ้นเหนือ อ.แม่แตง 9.00 น. เดินทางไปวัดดัง อำเภอแม่แตง วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมล้านนา และยังเป็นสถานที่นมัสการพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 ราศี 11.30 น. แวะสักการะพระธาตุม่อนจอมธรรม พระธาตุเก่าแก่ สร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาตีทัพพม่าแตกกลับไป พระองค์ท่านจึงสร้างพระธาตุไว้เป็นสัญลักษณ์และประกาศเขตพื้นที่เพื่อแสดงอาณาเขตของประเทศไทย 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันสไตล์ Lanna Fusion หรือ อาหารพื้นเมืองประยุกต์ บรรยากาศริมสระว่ายน้ำ ณ ห้องอาหาร Sibsan Cuisine 13.00 น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้าง กับกิจกรรมป้อนอาหารช้าง กอดช้างอย่างอบอุ่นเหมือนญาติมิตร อาบน้ำให้ช้างอย่างสนุกสนาน …

1 DAY TRAVEL : 1D-SS004 Read More »