NEWS

news-19-05-2023

ป้ายบ้านถวาย!!! เสร็จพร้อมใช้งานแล้ว

ป้ายบ้านถวาย!!! เสร็จพร้อมใช้งานแล้ว ป้าย-ชี้ทาง Overhead Overhang เข้าชุมชนบ้านถวาย OTOP ต้นแบบแห่งแรกของไทย” 1.ป้าย Overhead ขนาดใหญ่คล่อมถนน สูง 3.5 เมตรยาว 9.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย1)บริเวณ เยื้องๆ หน้ามหาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 1 ป้าย และ 2)หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท 1 ป้าย จากถนนสายหางดงชี้เข้ามาบ้านถวาย2. ป้าย Overhang ขนาด 3 * 3 เมตร ติดตั้ง1)บริเวณหน้าอำเภอหางดง 1 ป้าย และ2)หน้า สำนักงาน กศน.หางดงสมาคมฯ บ้านถวาย ร้านค้า-ผู้ประกอบการ กรรมการ และชาวบ้านถวาย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ /แขวงการทางที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่/ ท่านสราวุฒ แซ่เตียว ที่ปรึกษาฯสมาคมฯบ้านถวาย …

ป้ายบ้านถวาย!!! เสร็จพร้อมใช้งานแล้ว Read More »

news-08-05-2023

ผู้ว่าพบประชาชน ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา

ผู้ว่าพบประชาชน ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา วันที่ 6 พ.ค. 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน อ.กัลยานิวัฒนา นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอกัลยานิวัฒนา ที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลายแห่งเช่น ป่าสนวัดจันทร์ ทะเลสาบ นาขั้นบันได รวมถึงวิถีชีวิตชุมชนปะกากะญอ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวใกล้ชิดธรรมชาติ และสินค้าโอทอปที่น่าสนใจของท้องถิ่นนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการลงพื้นที่พบปะประชาชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัด ตามโครงการ“ผู้ว่าฯ พบปะประชาชน 1 สัปดาห์ 1 อำเภอ” โดยประชาชนได้นำเสนอถึงปัญหาความเดือดร้อนในหลายด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 2.ด้านปัญหาที่ดินทำกิน 3.ด้านการเกษตร โดยผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่ 4.ขอแยกโรงเรียนบ้านดงสามหมื่นเป็นเอกเทศ 5.การขอให้สร้างสนามกีฬาในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา -อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอความร่วมมือผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดูแลรักษาอนุรักษ์ป่าสน 1000 ปี ร่วมกันปลูกป่าสน และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอกัลยาณิวัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป ด้านการท่องเที่ยว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นเรื่องการท่องเที่ยวของอำเภอกัลยานิวัฒนา …

ผู้ว่าพบประชาชน ณ อำเภอกัลยาณิวัฒนา Read More »

news-04-05-2023

Baan Tawai Social Enterprise (SE) ตามวิถี บ้านถวาย เชียงใหม่

Baan Tawai Social Enterprise (SE) ตามวิถี บ้านถวาย เชียงใหม่ Baan Tawai Social Enterprise (SE)ตามวิถี บ้านถวาย เชียงใหม่ วิสาหกิจเพื่อสังคม กับบทบาทที่ผ่านมา เพื่อสังคมและชุมชน โดย สอวช. ร่วมกับ สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation) ได้จัดทำสมุดปกขาว “กลไกการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างความยั่งยืนในท้องถิ่นด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือ เพื่อเสริมความเข้าใจบริบทองค์รวมของสถานการณ์ทั้งบริบทต่างประเทศและประเทศไทย เนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวฯ ฉบับนี้ เกิดจากการเรียนรู้นโยบายผ่านกระบวนการ Policy Lab เป็นกลไกสำคัญศึกษาเส้นทางวิสาหกิจ จากการกลั่นความคิด การมองปัญหาและหาโอกาสของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนการระดมสมองเพื่อออกแบบนโยบายของกลุ่มภาคีวิสาหกิจที่เข้าร่วม ซึ่งจะช่วยในการเติมเต็มความรู้ พัฒนากลไก และต่อยอดนโยบายให้เกิดการใช้จริง Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-12-04-2023

กาดฝรั่ง วิลเลจ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานสงกรานต์กาดฝรั่งบ้านทุ่ง

กาดฝรั่ง วิลเลจ ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานสงกรานต์กาดฝรั่งบ้านทุ่ง กาดฝรั่ง วิลเลจ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสงกรานต์กาดฝรั่งบ้านทุ่งพบกับกิจกรรมจัดหนักจัดเต็มตั้งแต่วันที่ 13-14 เมษายน 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลวันปีใหม่ไทย ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 29 รูป ในวันที่ 13 เม.ย.ตั้งแต่เวลา 7.29 น.(trophy)ร่วมเชียร์การประกวดหนูน้อยสงกรานต์กาดฝรั่งและรับชมขบวนแห่การแสดงจากชุมชนในอำเภอหางดง ในวันที่ 14 เม.ยตั้งแต่เวลา 16.00 น. แล้วพบกันที่ กาดฝรั่ง วิลเลจสอบถามเพิ่มเติมโทร : 091-027-8445 Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-05-04-2023

เชิญมาฮ่วมงานนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง”

ททท. ขอเชิญมาฮ่วมงานนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง” “ย้อนรอยหม้อปูรณฆฏะ”ใกล้เข้ามาแล้วเน้อ กับประเพณีปี๋ใหม่เมือง (สงกรานต์ล้านนา)ททท. ขอเชิญมาฮ่วมงานนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง” มาฮ่วมกันพลิกฟื้นการกลับมาของหม้อดอกหรือหม้อปูรณฆฏะ หม้อแห่งความอุดมสมบูรณ์ รับปี๋ใหม่แก้วที่จะมาถึง รังสรรค์และฟื้นฟูหม้อดอกเมือง โดยฝีมือสล่าบ้านเหมืองกุง คนใต้เวียง ผู้ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการปลุกปั้นวัฒนธรรมการใช้หม้อดอกที่สูญหายให้กลับคืนมาในปัจจุบัน ระหว่างวันที่ 9-21 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดต้นเกว๋น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2566 มาฮ่วมกันแต่งกาย “ล้านนาร่วมสมัย” เดินชมนิทรรศการฯโดยจะพบกับกิจกรรมมากมาย– ชมการแสดงฟ้อนหม้อดอกปูรณฆฏะร่วมสมัย– workshop จัดดอกแบบปูรณฆฏะพื้นเมือง – สาธิตการปั้นหม้อดอกเมือง การทำลวดลาย การขัดมัน โดย สล่าเหมืองกุงหลายท่านพร้อมเทคนิคพิเศษ อันเป็นอัตลักษณ์ฉบับเหมืองกุง– Talk & Share หัวข้อ “เครื่องปั้นดินเผาเหมืองกุงและเมืองเชียงใหม่ รวมถึงโอกาสในการต่อยอดการท่องเที่ยว”– ชมนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน …

เชิญมาฮ่วมงานนิทรรศการ “ตำนานน้ำต้น คนปั้นดิน บ้านเหมืองกุง” Read More »

news-30-3-2023

สสทน.ภาคจัดประชุม The UPPER GMS Conected ณ จังหวัดเชียงราย

สสทน.ภาคจัดประชุม The UPPER GMS Conected ณ จังหวัดเชียงราย 29 มี.ค. 66 สสทน.ภาคจัดประชุม The UPPER GMS Conected ณ จังหวัดเชียงรายคุณอุดม ชิดนายี และคุณกรกช โขนงนุช สมาชิกกิตติมศักดิ์ สสทน. 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมงานประชุมสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนบน จังหวัดเชียงราย สู่พัฒนาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-17-03-2023

กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่

กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ 13 มีนาคม 2566 ทีมงาน VisitChiangMai SE กิจการ เพื่อชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ “ นำร่อง 20 ผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ชุมชนดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การท่องเที่ยวระดับจังหวัด อย่างยั่งยืนต่อไป Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-15-02-2023

ทีม VisitChiangMai.co ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่

ทีม VisitChiangMai.co ได้นำเสนอการโปรโมทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ ทีม VisitChiangMai.co ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมและกรรมการสมาคมรวมถึงสมาชิกทุกท่าน ของสมาคมที่พักบูติคเชียงใหม่ ที่มีสมาชิกกว่า 400 ราย ได้ให้โอกาส VisitChiangMai แพลตฟอร์มท่องเที่ยว BCG ( ลดการใช้กระดาษลดโลกร้อน )ได้นำเสนอและร่วมด้วยช่วยกันในการโปรโมทประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ และโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆ ของเมือง ผ่านแพลตฟอร์มท่องเที่ยว VisitChiangMai ซึ่งนำเสนอให้กับนักท่องเที่ยว ทุกชาติที่มาเยือนเชียงใหม่ โดยมีทูตทางวัฒนธรรม เสน่ห์คนเมืองล้านนา ประจำโต๊ะทัวร์ และเคาน์เตอร์โรงแรมเป็นผู้นำเสนอ ข้อมูลและบริการประสานงาน ให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกและมีความสุขกับโปรแกรมต่างๆ สร้างความประทับใจ กล่าวถึงบอกต่อและกลับมาเยือนใหม่อีกครั้ง ให้ win win ทุกฝ่าย Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-10-02-2023

14 กุมภาพันธ์นี้ คอนเสิร์ตดีๆ เที่ยวฟรี ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

14 กุมภาพันธ์นี้ คอนเสิร์ตดีๆ เที่ยวฟรี!! ชมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการดนตรีในสวน เพื่อสุนทรียะและนันทนาการของชาวเชียงใหม่ ประจำปี 2566MUSICAL FLOWERBloomingFestเพลินเพลง เดินชมสวน กับมวลดอกไม้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 17.00-21.00 นณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่)二な家でり学県大県系理学业เทศกาลแห่งเสียงดนตรีและบทเพลงอันไพเราะ ในบรรยากาศมวลบุปผชาติผลิบานในสวนสวย ที่เชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสความงดงามไปพร้อมกับเสียงเพลงจาก ศิลปินชื่อดัง พร้อมส่งมอบความสุขให้ชาวเชียงใหม่กบ ทรงสิทธิ์ปุยฝ้าย มะลิวัลย์ไก่ พรรณนิภาโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ Visitchiangmai.co Tel: 095-720-8505 visitchiangmai.co@gmail.com Chiangmai, Thaialnd

news-08-02-2023

เชิญเที่ยวงาน และร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านถวาย

เชิญเที่ยวงาน และร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านถวาย 9-11 กุมภาพันธ์ นี้ ด้วยอำเภอหางดง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหางดง กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดโปรแกรมถ่ายทอดองค์ความรู้และรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (Decentralized Hand – On Program Exhibition : D – HOPE) ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขุมชนและชุมชนท่องเที่ยวเป้าหมายให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป มีพื้นที่เป้าหมาย คือ บ้านถวาย หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ อำเภอหางดง ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิธีเปิดหมู่บ้าน การจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์ ตามโครงการฯ จำนวน ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์หัตถกรมบ้านถวายสองฝั่งคลอง หมู่ที่ ๒ ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเรียนเชิญนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างประเทศ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แวะมาเยี่ยมเยือนช้อปปิ้งซื้อของท่องเที่ยวตามวันและเวลาดังกล่าว Visitchiangmai.co …

เชิญเที่ยวงาน และร่วมสัมผัสวิถีชุมชนท่องเที่ยวบ้านถวาย Read More »