NEWS-HEAD-OK

ชุมชนบ้านถวาย ต้อนรับกรรมาธิการ พาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

news-04-09-2023

“Warm welcome” สมาคมฯบ้านถวาย ต้อนรับคณะกรรมาธิการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225446721771342&id=1124260867&mibextid=2JQ9oc

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 สมาคมฯบ้านถวาย โดยนายวสันต์ เดชะกัน นายกสมาคม ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมการ, ท่านพาณิชย์จังหวัด , ท่านผู้ช่วย และเจ้าหน้าที่ พณ.ชมทุกท่าน ที่เดินทางมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ และให้เกียรติ มาเยี่ยมเยือนชุมชนบ้านถวาย ซึ่งเหมือนเป็นชุมชนลูกหม้อ ของกระทรวงพาณิชย์ มาตั้งแต่ปี 2553 ในโครงการย่านการค้าจังหวัด และ บ้านถวายได้รับรางวัลชนะเลิศ ย่านการค้าจังหวัดระดับประเทศ สุดยอดย่านการค้าไทย ต่อยอดจาก ปี 2547 หมู่บ้าน OTOP ต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย จากกรมการพัฒนาชุมชน และปี 2550 Thailand tourism Awards ชุมชนดีเด่นด้านการท่องเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท.ท.ท. และยังอยู่ในองค์ประกอบของ เมืองสร้างสรรค์ ในหมวด Crafts & Folkart ของ UNESCO อีกด้วย
ถือเป็นการต้อนรับ คณะผู้ใหญ่จากส่วนกลาง เป็นครั้ง ที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านั้น ได้ต้อนรับ ท่านปลัดกระทรวง อุตสาหกรรม เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
จากการมาเยือนของคณะกรรมาธิการครั้งนี้ที่บ้านถวาย ชุมชนที่มีชื่อเสียง เรื่องของงานแกะสลักไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ งานของตกแต่งบ้าน ของฝากของที่ระลึก ที่มีตลาดทั้งภายในประเทศและตลาดส่งออก เพื่อติดตามให้ความช่วยเหลือกับชุมชน หลังจาก สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายลง เพื่อให้ชุมชนและผู้ประกอบการ ชาวบ้านในพื้นที่ กลับมามีชีวิตชีวา มีความคึกคัก ผู้คนมั่งคั่ง เชียงใหม่คงเสน่ห์ อีกครั้ง
และ 2 ข้อขัดข้องที่ทางคณะกรรมาธิการ รับปาก ที่จะแก้ไขให้ คือ ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง กำหนดให้ไม้พยุงเป็นสินค้าต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าต้องขออนุญาต และสิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าต้องมีหนังสือรับรองในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรพ.ศ 2566 และเรื่องของการส่งออกศิลปะวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ที่ทาง กรรมาธิการ จะดำเนินการ ช่วยเหลือ แก้ข้อขัดข้อง อำนวยความสะดวก ขจัดอุปสรรค ในเรื่องดังกล่าว ให้ชุมชนผู้เกี่ยวข้องต่อไป