NEWS-HEAD-OK

เชียงใหม่แอร์พอร์ตแท็กซี่ ร่วมโปรโมทเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว

news-05-06-2023

วันที่ 2 มิถุนายน 2566
สหกรณ์รถยนต์บริการสนามบินเชียงใหม่ ร่วมกับ VisitChiangMai แพลตฟอร์มท่องเที่ยวมัลติมีเดีย เชียงใหม่
ได้ร่วมประชุมกับ ผู้จัดการ ,กรรมการ และ สมาชิกสหกรณ์รถยนต์บริการสนามบินเชียงใหม่ ChiangMai Airport Taxi ในการต้อนรับ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์โปรโมทเมืองเชียงใหม่ รวมถึงการนำเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ที่บรรจุในแพลตฟอร์มท่องเที่ยว VisitChiangMai.co กับโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมทัวร์ โปรแกรมท่องเที่ยว ในรถบริการสนามบินแอร์พอร์ตแท็กซี่ ทั้งหมด 161 คัน

เพื่อบริการนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่ลงเครื่อง ณ สนามบินเชียงใหม่ ให้เกิดการจ้างงานกระจายรายได้ สร้างรายได้ให้กับเมือง ให้มากขึ้นและยั่งยืน