NEWS-HEAD-OK

ข่าวดี !!! โครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอาเซียน ของ Douyin (TikTok ประเทศจีน )

news-07-05-2024

จากการประสานงานของ ภาคเอกชน และภาครัฐ ของไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญ Influencers ชื่อดังของจีน ให้เดินทางมาโปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยมีองค์กรท่องเที่ยว เอกชนต่างๆ โรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร รถบริการนำเที่ยว มัคคุเทศก์ บริษัททัวร์ และ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ทททเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกัน
(Host )เป็นเจ้าภาพ เพื่อโปรโมทจังหวัดเชียงใหม่ ให้นักท่องเที่ยวจีน และ ผู้ใช้ Application tiktok ทั่วโลก ได้รู้จักและอยากเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้น
โครงการนี้ มี Influencer ชื่อดังของประเทศจีน ที่มี Follower หลักหลาย 10 ล้านคน จะมาขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ ช่วงวันที่10-12 พฤษภาคมนี้
ขอขอบคุณ: สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.เชียงใหม่ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในทุกหมวดประเภท และขอบคุณผู้ประสานงาน K.นุ๊ก K.โชค K.บอยและอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนและเป็นเจ้าภาพต้อนรับInfluencers ที่มาในครั้งนี้
Reported by : Visit ChiangMai SE
www.VisitChiangMai.co/travel/

news-07-05-2024
news-07-05-2024