NEWS-HEAD-OK

Baan Tawai | First OTOP -Best Commercial of Thailand

news-11-03-2024

Baan Tawai | First OTOP -Best Commercial of Thailand
At Style Bangkok 2024 | 20-24 March 2024 Level G Hall 3 QSNCC Bangkok Thailand
สมาคมฯบ้านถวาย OTOP ต้นแบบ-สุดยอดย่านการค้าไทย และสมาชิกฯกว่า 10 ราย พร้อมแล้ว
ในงาน RoadShow แสดงสินค้านานาชาติ Style Bangkok 2024 ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567
20-22 มีนาคม 2567
10.00น -18.00น วันเจรจาธุรกิจ
23 24 มีนาคม 2567
10.00 น -21.00 น วันขายปลีก
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 3 กรุงเทพมหานคร

news-11-03-2024