NEWS-HEAD-OK

ChiangMai Tourism on TikTok

news-14-05-2024

ติดตามความเคลื่อนไหว โครงการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเอเชีย ตอน เชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวปลอดภัย ได้ที่

https://www.visitchiangmai.co/tiktok-chiangmai/

โดย 2 ติ๊กต๊อกเกอร์ ชื่อดังกำลังเป็นกระแส และทีมสายตรงต้นสังกัด Douyin จากประเทศจีน
ในทริป 3 วัน 2 คืน ที่มาเยือนเชียงใหม่ กับแหล่งท่องเที่ยว มากมายหลายสิบแห่ง และ ผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนอย่างอบอุ่น ร่วม 30 ราย ประกอบด้วย
1. โรงแรมรติลานนา
2. โรงแรมสมายลานนา
3. โรงแรมศิริปันนา
4. โรงแรมดวงตะวัน
5. โรงแรมณ. นิรันดร์
6. โรงแรมบุรี ศรีปิง
7. ฟ้าลานนา สปา
8. ฮักช้าง ปางช้างแม่แตง
9. ร้านอาหารสวนทวีชล
10. Skyline Jungle Luge
11. ร้านอาหารเอื้องคำสาย
12. สนามมวยKalare Boxing Stadium
13. ร้านอาหาร The View Village
14.VisitChiangMai platform
15. ตะวันทรานสปอร์ต
16. บริษัทธันเดอร์ มีเดีายจำกัด
17. บ้านถวาย
18. Respect Travel
19. นิว เชียงใหม่
20. IRISE MEDIA
21. Northern Smile Travel

และฝากฝั่งองค์กร ท่องเที่ยวภาครัฐภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุน อาทิ
1 จังหวัดเชียงใหม่
2 ทททสำนักงานเชียงใหม่
3 การท่าอากาศยาน เชียงใหม่
4 สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
5 ตำรวจท่องเที่ยว
6. สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่
เพื่อโปรโมท ให้คุณนักท่องเที่ยว จากประเทศจีนได้มาเยือนเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และยั่งยืน

news-14-05-2024
news-14-05-2024
news-14-05-2024
news-14-05-2024