NEWS-HEAD-OK

เชียงใหม่เฮ !!..ผู้ประกอบการท่องเที่ยว คว้า 21 รางวัล Thailand tourism Awards 2023

news-14-09-2023

ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับความสำเร็จของผู้ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards 2023 : TTA) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จากจังหวัดเชียงใหม่ 

– Hall of Fame 2 หน่วยงาน
– รางวัลยอดเยี่ยม 11 หน่วยงาน
– รางวัลดีเด่น 9 หน่วยงาน

การได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถือเป็นรางวัลทรงเกียรติที่รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว
ด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการ
ยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย เป็นธรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทย
สู่ระดับสากล อีกทั้งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและการบริการที่ทุกท่านมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ 

โดยในปีนี้จะมีพิธีพระราชทานรางวัล ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก (World Tourism day) ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามยานมิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร 

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ขอขอบคุณที่ทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ

#ThailandTourismAwards2023
#ChiangMai
#TATChiangMai
#ChiangMaiTheBestDestination
#WeLoveChiangMai
#VisitChiangMai