NEWS-HEAD-OK

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ขอเชิมชมและให้หลังใจนักกีฬาเรือพาย

news-16-11-2023

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย เชียงใหม่
ขอเชิมชมและให้หลังใจนักกีฬาเรือพาย
ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2566
โครงการแข่งข้นกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ปีที่ 6
“ศึกเรือยาวประเพณี ชิงเจ้าสายน้ำกก”
ณ สนามลำน้ำกก
หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมรับสมัครเข้าร่วมแข่งขันตั้งแต่วันนี้ – 20 พฤศจิกายน 2566
จำนวน 16 ทีม เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดโทรศัพท์ 053-373138 ต่อ 12 หรือ 081-2314167

news-16-11-2023
news-16-11-2023