NEWS-HEAD-OK

กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่

news-17-03-2023

13 มีนาคม 2566 ทีมงาน VisitChiangMai SE กิจการ เพื่อชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเส้นทางและจัดโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนพอเพียงวิถีใหม่ “ นำร่อง 20 ผู้ประกอบการในพื้นที่ ณ ชุมชนดอนตัน ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ดินแดนแห่งทุ่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัด เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สู่การท่องเที่ยวระดับจังหวัด อย่างยั่งยืนต่อไป