NEWS-HEAD-OK

ป้ายบ้านถวาย!!! เสร็จพร้อมใช้งานแล้ว

news-19-05-2023

ป้าย-ชี้ทาง Overhead Overhang เข้าชุมชนบ้านถวาย OTOP ต้นแบบแห่งแรกของไทย”
1.ป้าย Overhead ขนาดใหญ่คล่อมถนน สูง 3.5 เมตรยาว 9.5 เมตร จำนวน 2 ป้าย1)บริเวณ เยื้องๆ หน้ามหาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 1 ป้าย และ 2)หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท 1 ป้าย จากถนนสายหางดงชี้เข้ามาบ้านถวาย
2. ป้าย Overhang ขนาด 3 * 3 เมตร ติดตั้ง1)บริเวณหน้าอำเภอหางดง 1 ป้าย และ2)หน้า สำนักงาน กศน.หางดง
สมาคมฯ บ้านถวาย ร้านค้า-ผู้ประกอบการ กรรมการ และชาวบ้านถวาย ขอขอบพระคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ /แขวงการทางที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่/ ท่านสราวุฒ แซ่เตียว ที่ปรึกษาฯสมาคมฯบ้านถวาย /ท่านอดีตนายอำเภอหางดง สมศักดิ์ คุณาคำ /ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช
นายอำเภอหางดงคนปัจจุบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมผลักดันนำเสนอโครงการนี้จนสำเร็จ…