NEWS-HEAD-OK

ผนึกกำลังพันธมิตรบูรณาการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแม่ริม VisitMaerim

news-25-11-2023

(stopwatch)เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม ทางอำเภอแม่ริม ร่วมกับ 3 อปท. พื้นที่ท่องเที่ยวของอำเภอ ประกอบด้วย 1)องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง 2)เทศบาลตำบลแม่แรม 3)เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดย กิจการเพื่อสังคมVisitChiangMai SE , ภาคีเสน่ห์แม่ริม และผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลท่องเที่ยว ร่วมประชุมจับมือบูรณาการ ผลักดัน “ โครงการยกระดับการประชาสัมพันธ์มัลติมีเดีย การท่องเที่ยวแม่ริม” VisitChiangMai /VisitMaerim มัลติมีเดีย Platforms ท่องเที่ยว BCG วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่องเที่ยว อำเภอแม่ริม ให้เป็นที่ รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มากยิ่งขึ้น และเพื่อพัฒนาให้เป็นโครงการต้นแบบ-นำร่องการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวระดับอำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายสู่อำเภอ ท่องเที่ยว ต่างๆ ของจังหวัด ต่อไปในอนาคต

โดยโครงการ ได้เริ่มเก็บข้อมูลการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วัดวาอาราม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตำนานพระบาทพระพุทธเจ้า ฯลฯ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ป่าไม้ ทะเลหมอก ม่อนแจ่ม ม่อนดอย ดอกไม้สวย หาดทรายแม่น้ำ ทะเลสาบห้วยตึงเฒ่า รวมถึง การท่องเที่ยวชุมชนต่างๆ และอื่นๆอีกมากมาย โดยแบ่งประเภทเป็น ผู้ประกอบการด้านที่พัก Room/ ที่กิน Eat /ที่เที่ยวTravel /ท่องเที่ยวชุมชน CBT และการเดินทาง Transportation ได้เก็บข้อมูล Database เพิ่มเติมขยายจากฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเดิมที่มีอยู่ ให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งมีเครื่องมือในการ ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย 1)แผนที่ท่องเที่ยว 2 ระบบ 2)ป้ายโปสเตอร์ ขนาด A3 กว่า 1,000ชุด 3)การนำฐานข้อมูล เข้าสู่ระบบ ออนไลน์ VisitChiangMai.co/Maerim เผยแพร่ 365 วัน/ปี , 24 ชม./วัน และ 4)ป้าย BIG Map ขนาด 120×240 cm กว่า 30 ป้าย เพื่อให้เข้าถึง ครอบคลุม พื้นที่ กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ อำเภอแม่ริมเอง และพื้นที่ใน จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยว ต่างจังหวัดและต่างประเทศ ทั้งรูปแบบ B2C และ B2B โดยผ่าน เครือข่ายพันธมิตร ทางภาครัฐและเอกชน ในระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ
ในที่ประชุมได้รับการตอบรับที่จะร่วมเป็น partner ในการเชื่อมประสานไปอำเภอต่างๆ จากรถบัสบริการท่องเที่ยว Hop and Go และ รถตู้บริการท่องเที่ยว ม่อนแจ่ม-แม่กำปอง-เชียงใหม่ อีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังเห็นควรที่จะขยายเขตแผนที่ท่องเที่ยว ไปยัง ตำบลต่างๆ อีก 9 ตำบล เช่น แม่สา ริมใต้ ขี้เหล็ก และ อื่นๆ ครอบคลุมพื้นที่ของอำเภอทั้งหมด เป้าหมายของงาน FamTrip ปีถัดไป สู้การจัด Event ใหญ่ระดับจังหวัด จัดงานโรดโชว์ท่องเที่ยว ภายในและภายนอกพื้นที่ โดยขอรับการสนับสนุนจาก อบจ.เชียงใหม่,ททท., สนง.จังหวัด และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างๆ
โดยโครงการนี้ เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวร่วมกัน โดยผู้ประกอบการสามารถกรอก ข้อมูลผ่าน Google form https://forms.gle/B2oca2sbBS5ZcutK8 นี้ ได้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2566 และมีกำหนดที่จะแถลงข่าวเปิด เทศกาลท่องเที่ยวเส้นทาง VitsitMaerim 2024 ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 66 นี้ ต่อไป

Remark: สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กิจการเพื่อสังคม VisitChiangMai SE โทร.095-720-8505
LINE ID :visitcm