VISIT CHIANG MAI I MISS YOU

ตอบรับกระแสไทยเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัว หลังจากการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ หลังโควิด-19
ซึ่งหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวคิดถึงและอยากไปเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่ง คือ ” เชียงใหม่ “

ซึ่ง ททท. ร่วมกับหลายหน่วยงาน จัดกิจกรรม “Visit Chiang Mai – I miss you” เปิดเชียงใหม่ให้คิดถึง
ดึงเสน่ห์ด้านวัฒนธรรมมากระตุ้นการท่องเที่ยว และช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19 อีกทาง

พร้อมกันนี้ ด้วยความร่วมมือของสมาคม และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่
ภูมิใจนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวเชียงใหม่ “กึ๊ดเติงหาเชียงใหม่”…เจ้า

advice
VISIT CHIANG MAI I MISS YOU